1. Mitä tarkoittaa vesistön ekologinen tila?

2. Mistä järveen tuleva kuormitus on lähtöisin?

3. Mikä aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä?

4. Selvitä oman alueesi sadantatiedot menneeltä vuosilta Ilmatieteen laitoksen -sivuilta.

5. Tutki lähijärvesi tietoja Järviwikistä. Mitä havaintoja lähijärvestäsi on tehty Järviwikiin?

6. Tutki lähijärveäsi. Mittaa veden lämpötilaa, ota kuvia, ilmoita jäiden lähdöstä ja/tai levätilanteesta ym. ja tallenna tiedot järviwikiin.

7. Selvitä lähijärvesi ekologinen tila Vesientila kartalla -sivuston kautta. Pohdi mitkä tekijät ovat vaikuttaneet lähijärvesi ekologiseen tilaan? Onko tila muuttunut edellisestä luokituksesta (vuodet 2008 ja 2013).

8. Etsi Lohjalla sijaitseva Lohjanjärvi vesientila -sivuilta. Tee kuvaaja Lohjanjärven Isoselän a-klorofylli- ja kokonaisfosforitilanteesta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tarkastele kesän aikaisia pitoisuuksia. Havaitsetko eroja vuosien välillä?

9. Tutustu Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelmaan Hiidenveden kunnostushankkeen -sivuilla. Mitä kaikkea tulee huomioida kosteikkoa suunniteltaessa?

10. Tutustu Kotijärvi terveeksi - videoon. Mitä tulee selvittää lähijärvestäsi ennen kunnostustoimien aloittamista? Mikä on Järviwiki? Miten Järviwikiä voi hyödyntää vesistökunnostuksessa? Mitä eri vesistön kunnostuskeinoja videolla esitellään? Miten kosteikko toimii? - Kuvaile kosteikon toimintamekanismit.