Ohjeet

Yleiset ohjeet Kunnosta järvesi! -vesistökunnostuspeli on suunnattu lukiolaisille sekä kaikille vesien kunnostuksesta kiinnostuneille. Sivuston tavoitteena on perehdyttää opiskelija järvikunnostuksen perusteisiin, valuma-alue –käsitteeseen ja menetelmiin, joiden avulla järven tilaa voi parantaa valuma-alueelta käsin. Samalla saadaan karkea kuva kunnostustoimien kustannuksista suhteessa niiden tehokkuuteen kuormituksen vähentämisessä.

Kunnosta järvesi! -vesistökunnostuspeli ei kuvaa realistista tilannetta. Pelissä käytettävät kunnostustoimet keskittyvät valuma-alueen kunnostukseen, eivät itse järveen. Vesistökunnostuspelissä esitetyt kunnostusmenetelmien kustannukset perustavat GisBloom- hankkeessa Suomen ympäristökeskuksen kehitettämään KUTOVA –malliin (Toimenpiteiden kustannustehokkuutta arvioiva työkalu).

Sivusto toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Firefox, Chrome ja Safari. Myös Internet Explorer versiosta 9 ylöspäin toimivat. Pop-up- tai mainostenesto-ohjelmat voivat haitata sivuston käyttöä.
Sivusto toimii myös tableteissa, mutta Kunnosta järvesi! -peli vaatii näytön jonka pikselimäärä on vähintään 1024x768.

Opiskele!
Käy huolellisesti läpi Opiskele!-sivun materiaali. Syventävää tietoa kustakin aiheesta löydät sivujen alaosassa sijaitsevien linkkien kautta.

Testaa tietosi! Mitä jäi mieleen? Jos jokin asia jäi askarruttamaan, palaa Opiskele! -sivulle ja kertaa! Testilomakkeen kysymykset vaihtuvat satunnaisesti.

Kunnosta!
Kunnosta! -sivulla pääset soveltamaan oppimaasi. Nyt toimitaan valuma-alueella. Samalla näet käyttämiesi menetelmien karkean kustannusarvion. Sinulla on käytössäsi 100 000 € järven tilan parantamiseen. Mieti miten saisit järven kuntoon kustannustehokkaimmin.

Lisämateriaali
Lisämateriaalin avulla voit perehtyä järvikunnostukseen syvällisemmin. Materiaali sisältää myös valmiita tehtäviä.


Ohjeita opettajalle

Hyvä opettaja!
Kunnosta järvesi! -vesistökunnostuspeli tutustuttaa oppilaat valuma-alueella käytettäviin vesistökunnostusmenetelmiin. Tutustu taustamateriaaliin oppilaiden kanssa ennen pelin käyttöä perehdytysmateriaalin avulla. Perehdytyspaketista löydät myös valmista PowerPoint- aineistoa. Perehdytysmateriaali sisältää myös valmiita tehtäviä, joita voi hyödyntää opetuksessa sekä runsaasti linkkejä lisämateriaaliin.

Oppilaiden on hyvä hallita seuraavat käsitteet, jotta he ymmärtävät pelin sisällön.

valuma-alue
valuma-alueen kunnostusmenetelmät
typen kierto
fosforin kierto
kiintoaine ja kiintoaineen kulkeutuminen
kustannustehokkuus
ulkoinen kuormitus ja sisäinen kuormitus